[http://video.google.com/videoplay?docid=-82095917705734983#]
[http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm]
[http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2007/09/22/de-kinderporno-van-de-koning.html]
[http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho&feature=fvw]
[http://www.youtube.com/watch?v=KsEUca2Mul8]
[./page_64.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Ligging in België 
1, Les Amerois te B-6830 Bouillon
Fritz Springmeier vermeldt het kasteel in zijn boek : “Bloodlines of the Illuminati” op pagina 205

Sinds februari 2003 zit Fritz Springmeier opgesloten in een federale gevangenis waar hij 10 jaar gevangenisstraf moet uitzitten wegens vermeende hulp aan een bankoverval. Dit is weeral een typische zet van de Illuminati om mensen het zwijgen op te leggen.

Samen met Cisco Wheeler heeft Fritz Springmeier een boek geschreven over hoe de Illuminati en totaal niet te detecteren een totaal mentaal gecontrolleerde slaaf kunnen creëeren en hoe deze slaven voor allerlei doeleinden in de maatschappij worden binnen gebracht. Deze slaven worden gebruikt voor moordoperaties, spionagedoeleinden, sex en pornodoeleinden, enz.

In mijn boek “9/11 – 2012: Operatie Genocide’ vermeld ik de werkwijze van de Illuminati en de CIA en andere agentschappen hoe zij zulke jonge mensen (en meestal kinderen) uit de maatschappij plukken en deze vervolgens volledig te programmeren volgens het Monarch programma opgesteld door het Tavistock institute. Eén van hun grote specialisten betreffende het programmeren van mensen (Monarch Program) bij hun aanvangsfase was Jozef Mengele, een specialist die de Illuminati uit het Auschwitz concentratiekamp hebben overgesmokkeld naar de VS…

Door gebruik te maken van elektrische revolvers brengen zij deze mensen dermate hevige pijnen toe zodat hun verstand zich losmaakt van het lichaam en de opdracht registreert die de Illuminati hen geven. Hiernaast ziet U zulk een meisje dat als mannequin optreed in een modeblad, maar dat verder uitgebuit wordt als sexslavin. In haar hals ziet U de twee puntjes van de elektroden van de de elektrische revolver. Boodschappen worden zo ingebracht en gewist uit het verstand van deze slachtoffers.

Weinige van deze slaven halen de ouderdom van 30 jaar. Vermoord of totaal uitgeblust als gevolg van de kankers die ontstaan van het veelvuldige gebruik van deze methodes. De lezer moet beseffen dat een gelijkspanning van 120.000V wordt gebruikt om boodschappen in het verstand te brengen en 200.000 V wordt gebruikt nabij de schedel om deze boodschappen nadien te wissen. Het is duidelijk dat de hersenen van deze mensen op korte termijn onherroepelijke schade oplopen. Maar het beperkt zich niet alleen daartoe.

Verder houden de Illuminati ook van satanische rituelen. Op de zomer- (21 juni) en winterwende (22 december) vinden kinderoffers plaats. Om aan kinderen te geraken worden hospitalen bezocht (zieke kinderen) of worden kinderen van de straat opgepikt. Sommigen worden op korte termijn geofferd aan Baphomet of Moloch, de god die menselijke offers vraagt – zie Abraham die zijn zoon Isaac had moeten offeren, maar gezien zijn statuut als farao was dit niet nodig – andere kinderen worden opgesloten in ondergrondse kelders of kerkers (zie de Dutroux-affaire in België) in afwachting van gebruik, misbruik en opoffering.
Bohemian Grove
Het is verzamelplaats waar de groten de aarde: koningen, prinsen, politici, bankiers, …een groot feest houden ter verafgoding van Moloch, een Semitische, Kanaänitische, Feninische en Carthaagse godheid. Het staat bekend dat aan deze godheid kinderen worden geofferd door hun eigen ouders (onder dwang). Van de Judese koning Manasse staat gekend dat hij zich hieraan schuldig maakte. Ook koning Salomon heeft zich hieraan schuldig gemaakt en hij heeft er zelfs een tempel voor gebouwd waar weelderig geofferd werd. Het waren vooral de kinderen van hun werkvolk en slaven die werden geofferd.  Namen als Malik, Malach Bel, Haddad en Baal worden geindetificeerd als Moloch. Koningen, wereldleiders, religieuze leiders en andere elite-’mensen’ houden deze traditie in ere en bewijzen hiermee dat zij hebben geen enkel respect voor mensenlevens.
Hieronder vindt U een tekst welke gedeeltelijk werd overgenomen van een openbare aanklacht aan het adres van satanisten (Federal Grand Jury Demand in Las Vegas, Nevada US District Court Sept 2001. Zaak Nummer CV-S-01- 0714-PMP-PAL.): The Tiffany Lamp Meetings met menselijke opoffering in Sedalia Colorado at the Kimball Castle , met de betrokkenheid van de volgende gekende personen:
 • George Herbert Walker Bush (Former CIA Director, Former President USA);
 • George W. Bush (President of USA) ;
 • Jeb Bush (Governor Florida)
 • Leonard Yale Millman ("The Denver Connection") 
 • George Shultz (Former Secretary of State USA) 
 • Henry Kissinger (Former Secretary of State and NSA USA) ;
 • Lawrence Rockefeller (Banker New York)
 • Carl Lindar ("The Ohio Connection")
 • David Rockefeller (Banker NY)
 • Alsook vele tempelridders die Baphomet aanbidden en deel uitmaken van de 'Tiffany Lamp Meetings Group' Deze groep is gekend als de USA-schaduwregering in de regering. Leiders wie de USA Wereldpolitiek dicteren zijn gekend als Satanisten.
 • Tijdens hun meetings wordt een kind gekidnapt uit een in de buurt gelegen hospitaal en vervolgens opgeofferd aan Satan (Baphomet) als deel van hun ziekelijke rituelen.
 • Een verslag van deze feiten werd gegeven door het FBI-Denver Field Office op 20 november 2001, met melding van moord op een kind als offer aan Satan, met melding van de namen van de hierboven vermelde personen.
 • DE FBI ONDERNAM GEEN ENKELE ACTIE OM DEZE MOORD TE VOORKOMEN.
 • AUB neem video’s van deze locaties, The Kimball Castell in Sedalia, Colorado (Sedalia is south of Denver at the Castellrock exit and west to Wadsworth then north 1/2 mile on the east side).
 • Vervolgens, na de moord, gaan deze Satanisten gewoonlijk golf spelen in Cherry Creek Country
 • Het is ook geweten dat zij logeren in het Brown Palace Hotel Downtown Denver.
 • Het is ook geweten dat zij feest vieren in de Leonard Yale Millmans home en zij hun bureel hebben in 2400 Cherry Creek Dr. North (University and Cherry Creek Drive).
 • Dit is één van de aanklachten voor moord, (menselijke offers) welke ik voor wil brengen aan het US Federaal Gerechtshof.
            
            Stew Webb 
            Federal Whistleblower  
            
De volledige aanklacht vindt U terug in mijn boek 9/11 – 2010: Operatie Genocide, alsook ondermeer wat hieronder hernomen wordt.
Binnen de lluminati families start mind control al voor de geboorte van het slachtoffer. In vele gevallen worden premature geboorten opgewekt omdat dit traumatisch is voor het kind. Springmeier en Wheeler verslag in Volume II:
‘Een premature geboorte is belangrijk omdat de gebeurtenissen rond het kind op een natuurlijke wijze traumatiserend werkt op het kind.
Een premature geboorte zal het vechtersinstinct naar boven halen in het kind. Mocht het kind geen sterk overlevingsinstinct hebben en het vecht niet om te overleven tijdens zijn premature geboorte, dan zal het niet vechten om te overleven tijdens de folteringen gedurende het programmeren.
Bij een premature geboorte is het selectieproces al gestart. De geruststellende stem van de programeerder spreekt met hypnotische tonen en wordt zo ook gehoord.
De hypnotiserende stem heeft als voordeel het dissociërende trance-effect van het kind dat pijn lijdt. De hypnotische stem bereidt het kind al voor in de baarmoeder.
Hypnotische staafjes worden al bij zeer jonge leeftijd in de hersenen van het kind ingeplant. Hypnotische staafjes gebruiken al de zintuigen.
In werkelijkheid zijn de programmeurs al bezig borelingen te programmeren. Borelingen worden onderworpen aan opgewekte weeën of aan keizersneden bij een premature ouderdom om zeker te zijn dat zij een trauma ondergaan. Wanneer de boreling prematuur het comfort van de baarmoeder moet missen dan ondervindt het een trauma. Door borelingen vervroegd uit de baarmoeder weg te nemen geeft de programmeurs het voordeel om een vervroegde start van de programmatie te beginnen … ‘

Uit Fritz Springmeier and Cisco Wheeler, The Illuminati Formula, Oregon City, OR; 1996, pp.21-24)


‘Een veelvoudige Illuminati zal verschillende rituele functies dragen volgens het aantal occulte niveaus. Er bestaan verschillende bevorderingen voor verschillende niveaus en verschillende rituele data. De schaduwzijde van het hiërarchische systeem wordt maar in werking gezet vanaf de bezegelingceremonie op een ouderdom van 19 en welke Egyptische magie inhoudt.

Tussen de 16 en 19 jarige ouderdom worden diepgaande Satanische bevorderingen doorgevoerd gebaseerd op “pathworking.” De ‘wegbewandeling’ wordt beëindigd voordat de ouderdom van 19 bereikt wordt. De ceremonie op 19 omvat de 1.000 lichtpunten ceremonie welke plaats vindt in het super geheime Mother of Darkness kasteel – het in België gelegen ‘Château des Amerois’ nabij de Franse grens en op 20 kilometers afstand van Luxemburg. Dit is een ceremonie waarbij de moeders in het zwart gekleed zijn. Bewaking en dichte bebossing beschermen het kasteel van de buitenwereld. De bewoners woonachtig in het daarnaast gelegen spookachtig dorpje Muno, behoren hoofdzakelijk tot het kasteelpersoneel. Het kasteel heeft een binnen kathedraal met koepel met duizend lichten. Het woord ‘thousand lights’ (duizend lichten) is een Illuminati sissend woord. Wanneer de president dit woord gebruikt om de kerstboom van het Witte Huis te beschrijven, dan weet de hiërarchie wat hij hiermee bedoelt. De kathedraal heeft een grote hal met pijlers aan elke zijde en de troon van the Queen Mother is daar opgesteld...’

Al naargelang de Luciferiaanse traditie, zouden Jenna en Barbara Bush al naar België zijn gevlogen samen met hun ouders om deel te nemen aan Mothers of Darkness 'bezegelende ritueel' volgens planning.
(Springmeier and Wheeler, Volume II, pp. 204,213)

Verder onderzoek brengt ons op een ander zeer gewichtig dossier: de DUTROUX-affaire
Eigenaardig genoeg is Fritz Springmeier niet de enige die dit kasteel vermelde.

In hun boek uitgegeven in 2001 en welke de zaak Dutroux beschreef als pedofiel dossier : “Le scandale de l’affaire Dutroux’ p. 259, maken Jean Nicolas en Frédéric Lavachery ook melding van het kasteel van Amerois als een plaats waar satanistische rituelen met geofferde kinderen plaatsvonden.

Dit landgoed behoorde eerst toe aan Prins Philippe van Saksen-Coburg-Gotha, Graaf van Vlaanderen en vader van Koning Albert I.

Het romantische kasteel werd in 1877 voor Philippe van Saksen Coburg Gotha gebouwd door architect Gustave Saintenoy. Het heeft 365 vensters.

Hij verkocht het landgoed aan Marquis van der Noot d'Assche, die het later doorverkocht aan Alice Solvay, de nicht van de Belgische wetenschapper en industrieel Ernest Solvay
Het verslag in de Dutroux affaire verwijst naar een brief van een op pensioengestelde rijkswachter die melding maakte van dit kasteel. In het begin van de maand april 1996 logeerde hij een Mexicaanse priester. Een Nederlandstalige vriend van de priester kwam hem ophalen.

Deze Nederlandstalige persoon maakte melding van het kasteel ‘Château des Amerois’ als een plaats waar satanische avonden plaats vonden en waar kinderen werden opgeofferd. Een Amerikaan werkzaam bij de NAVO en die zogezegd had deelgenomen aan één van deze ‘parties’ en welke zich hierdoor enorm misselijk gevoeld had, gaf deze informatie door aan deze Nederlandstalige persoon.

Het domein behoort nog steeds toe aan de Solvay familie.

Het document op de volgende bladzijde toont de vergunning afgeleverd in 2005 aan Denis Solvay om herten te mogen jagen op het domein Amerois. (23 oktober, 13 november en 4 december)
Denis Solvay (geboren op 1 juli 1957) is vice-president van de Solvay group, Chief Executive Officer of Abelag Aviation and Director of Eurogenetic (een biotechnologie bedrijf).

Overeenkomstig het Grand Duché du Luxembourg bulletin officiel  (28 December 2001),
stichtte Patrick Solvay, aandeelhouder van de Solvay Group, wie in het kasteel van Amerois woont (1, Les Amerois, B-6830 Bouillon (Belgium) een bedrijfje op samen met Alexander de Wit, op 3 juli 2001.

Dit bedrijfje noemt Itaca International.  Via zijn holdingmaatschappij is Patrick Solvay hoofdaandeelhouder van The Little Gym, dat activiteiten voor kinderen organiseert zoals zomerkampen en vakantiekampen.

Op 1 mei 2004 wordt in het registreerkantoor melding gemaakt dat Itaca International verhuisde naar Bertrange (5 rue Pletzer, L-8080 Bertrange).

Dit adres stemt overeen met het adres van Le Petit Gym. Het blijkt dat Itaca International eerst "The Life Skills Company" noemde, dat ook aan Patrick Solvay toebehoorde.

Er zijn getuigenissen opgenomen tijdens de Dutroux affaire die aanwijzingen gaven dat er orgieën georganiseerd werden in kastelen. Michel Nihoul, de medeplichtige van Marc Dutroux, organiseerde orgieën in zijn kasteel Faux- les-Tombes.

Kinderlichamen werden opgegraven in het park van le Château de Sautou, nabij de Belgische grens, dat eigendom was van de seriemoordenaar Michel Fourniret.

Door mij in dit onderzoek verder te verdiepen heb ik kunnen vaststellen dat de Illuminati zich niet beperken tot de jacht op herten, maar op een ander soort ‘wild‘.

Wat hierna volgt grenst aan het onwaarschijnlijke en het onzinnige… Wie U ook bent, als U een mens bent, het zal U raken tot op het beenmerg van uw botten.

En als U dan zult beseffen wie dit spel speelt… dan denk ik dat U de essentie van mijn hele boodschap zeker zult begrijpen, met uitzondering van een aantal mensen misschien die zullen tilt slaan en die dit alles als totaal onmogelijk zullen beschouwen. Maar de getuigenissen en beelden liegen er niet om.

Hierna laat ik enkele slachtoffers aan het woord.
Zij die nog kunnen getuigen mogen door Justitie niet worden gehoord.
En de mond van de andere slachtoffers werd voorgoed gesmoord.
Getuige X1
 •  
 • Geboren in 1969. Misbruikt en verwaarloosd door haar ouders. Op haar 2de verhuisde ze naar haar grootmoeder in Knokke, die eigenaar is van een hotelvilla die werd gebruikt als een bordeel voor pedofielen en sadisten uit de hogere bourgeoisie.
 • Pedofiele video's werden ook hier gemaakt. Haar pooier, Tony Vandenbogaert, introduceert haar in het milieu toen ze 4 jaar oud was. Ze werd gebracht naar andere locaties voor seksueel misbruik en marteling.
 • Ze werd teruggebracht bij haar ouders te Gent in juni 1979 en dit voor verscheidene redenen (10 jaar oud op dat ogenblik – zie verder). Daar werd ze totaal verwaarloosd voor een aantal maanden tot haar pooier terug kwam opdagen. Ze werd jarenlang met de regelmaat van de klok misbruikt op seks en martelpartijen.
 • Ze werd verplicht zich te prostitueren aan een jongen waar ze verliefd op werd en met wie ze later trouwde. Zij kon onmiddellijk verhuizen in 1988 en zo ontsnappen aan de ‘snif ’ (snuff) praktijken (Snif of snuff staat voor filmen met slachtoffers die NIET acteren maar alles totaal moeten ondergaan)
 • Maar de band met het netwerk werd niet helemaal verbroken. Het gebeurde dat wanneer haar man voor zijn werk (internationaal vrachtwagenchauffeur) het huis verliet voor enkele dagen, de pooier terug kwam opdagen en hij haar meenam naar plaatsen waar andere kinderen werden misbruikt en gemarteld.
 • Bij deze gelegenheden werd ze verkracht of diende ze zelf mee te participeren in het seksuele misbruik van andere kinderen.
 • X1 werd gediagnosticeerd met MPD / DID.

“  Père dwong me weer op mijn knieën en duwde me met mijn gezicht op het koele tafelblad en de andere bonden mijn linker- en rechter pols aan het bed...
Ik was niet in staat om in gelijk welke richting te bewegen en ik werd gedwongen om zo te blijven in deze vernederende positie...
Alles wordt klaar gemaakt, de lampen worden gepositioneerd in de juiste richting, de lichtintensiteit wordt gemeten, maar wat er gaat gebeuren weet ik niet. De spanning bouwt zich op in mijn maag.
Wat is de deal met die honden?...
   Ik voel hoe de klauwen van de ruwharige hond drukken in mijn zijden. Ik voel hem in mijn nek hijgen. Hij kwijlt en druppels van zijn tong vallen op mijn rug. Ik schreeuw “haal hem van me af " wanneer ik voel als hij in mij komt .
Mijn kreten gaan verloren in het enthousiaste gejuich rondom mij als ik iets nats voel neerdruppelen tussen mijn benen...
Dit was de eerste fotoshoot in een lange rij met honden.”

X1 beschrijft hoe zij en anderen soms werden verkracht door Duitse herders en hoe zelfs slangen werden ingebracht in de vagina van de meisjes.
De foto’s hieronder zijn van een in beslag genomen DVD van zulk netwerk en welke verscheen in het Dutroux-dossier. Er bestaan foto’s van honderden kinderen in het dossier.
Een ander voorbeeld van mishandeling die X1 heeft ondergaan in Knokke, toen ze 10 jaar oud was:
"Mijn oma deed een aantal telefoontjes, toen mijn weeën begonnen. De gebroeders Lippens, Vanden Boeynants en de assistent van de politiecommissaris van Knokke kwamen aan. De Bonvoisin en Vander Elst kwamen daarna... Vander Elst zette een mes op mijn keel, terwijl Bonvoisin mij verkrachtte... Vervolgens werd ik verplicht mijzelf te masturberen. Hiervan maakt Vander Elst een aantal foto's. Lippens verkrachtte mij vervolgens met een scheermesje. Toen het kind te voorschijn kwam, sloeg de Bonvoisin mij meerdere malen in het gezicht. Direct na mijn bevalling werd ik opnieuw verkracht en gesodomiseerd. Mijn dochter verdween zes weken later.“

X1 sprak ook vaak over het "einde circuit", waarin vele meisjes naar het einde van hun leven vorderden toen ze hun 16de verjaardag naderden. Veel te oud, niet meer zo manipuleerbaar om misbruik te kunnen ondergaan of wanneer zij aan een klant niet konden voldoen, dit alles leidde tot de vroegtijdige dood van een kind prostituee, aldus X1.

X1 beweerde getuige te zijn geweest van de marteling en moord van tientallen kinderen, vooral in de periode 1976-1988. Ze gaf ongeveer 35 namen van vermoorde kinderen op en beweerde de namen van nog eens 30 andere kinderen te zijn vergeten.

Inspecteurs controleerden enkele van de meer interessante namen en beschrijvingen gegeven door X1 in een poging om haar geloofwaardigheid vast te stellen.

Als gevolg hiervan werd het onderzoek van vier overleden meisjes heropend: Veronique Dubrulle, Christine Van Hees, Carine Dellaert en Katrien de Cuyper.

Hoewel de informatie die X1 vrijgaf over deze meisjes ongelofelijk nauwkeurig bleek te zijn en in andere gevallen geleid heeft tot hele lijsten met interessante toevalligheden, werd elk onderzoek uiteindelijk stilgelegd.

Het gerechtelijke onderzoek dat in alle ernst begon werd vervolgens een klucht omdat andere spelers de hoofdrollen hebben overgenomen en die de mening waren toegedaan dat X1 (Regina Louf) alles ‘gefantaseerd’ heeft, zoals U overtuigend kunt vaststellen op de volgende foto’s waarop Regina Louf de ‘hoofdactrice speelt’:
Niet minder dan 17 getuigen bevestigen het verhaal en de verklaringen van Regina Louf, maar desondanks blijft het gerecht doof en blind.
Getuige X2
  
 • X2 werkte als politieagente mee aan het Dutroux-onderzoek. Wanneer de zaak X1 werd besproken tijdens een vergadering, viel het de deelnemers op dat X2 erg overstuur bleek te zijn.
 • Na het bespreken van haar geschiedenis met één van haar hogere officieren betreffende deze kindermishandeling, besloot ze om als getuige op te treden.
 • X2 was beland als een meesteres bij een magistraat in Brussel en ‘evolueerde’ later naar een hoger echelon, tot het niveau functionaris en woordvoerder van het ministerie van Justitie, die lid was van de Rotary.
 • Deze twee mannen maakten deel uit van een netwerk waarin ze werd misbruikt vanaf het einde van de jaren ‘80.
 • X2 werd gespaard van de extreme martelingen sessies, maar hoorde van andere meisjes spreken over kindermoorden en was aanwezig bij een jachtpartij op kinderen, iets waarover ook de andere X-getuigen hebben gesproken.
 • Enkele van de daders en locaties waar deze misbruiken plaats vonden bleken dezelfde te zijn zoals genoemd door X1 en andere X-getuigen.
 • X-2 trok zich terug als getuige toen ze zag dat het onderzoek werd gesaboteerd, iets wat haar niet verraste


Getuige X3
  
 • X3 was een lange tijd geleden in het netwerk, 1950 tot 1962. Vanaf de leeftijd van 3 tot 12, werd ze samen met haar zus zwaar mishandeld en gemarteld, bij hun thuis.
 • Na die leeftijd, brachten haar vader en zijn invloedrijke groep van vrienden haar in het netwerk. Ze beschreef dezelfde elementen als de andere X-getuigen, maar het niveau van mensen van één van die bijeenkomsten die ze beschreef was moeilijk te aanvaarden zonder dat één van de andere getuigen haar daarin kon bijtreden over de praktijken en specifieke locatie (een aantal andere zaken werden door de anderen genoemd ).
 • Vooraleer contact te hebben opgenomen met Neufchateau, had X3 al anoniem geschreven over haar ervaringen met misbruik van kinderen en ze was zeer gerespecteerd voor haar werk met andere slachtoffers van kindermishandeling.
 • Het duurde vijf interviews lang voordat de onderzoekers van haar iets geschreven op papier hadden staan en zelfs na het schrijven van haar verklaring, werd geprobeerd om zoveel mogelijk de Koninklijke familie uit het dossier te verwijderen uit de samenvatting van haar getuigenis. Er bestaat een ongeschreven regel in België waarbij de koning in theorie niet kan worden vervolgd


Getuige X4
  
 • Geboren in 1965. Net als X1, werd X4 overgehaald door een vriend om te getuigen.
 • Als een jong kind was ze uitgeleend door haar moeder aan een pooier, genaamd Jacques V. Die produceerde SM films met kinderen.
 • Haar verhaal loopt grotendeels parallel met die van de X1, ondanks dat de ervaringen van X4 in verschillende sekten plaats vond.
 • Ze herkende twee jeugdvrienden van X1 die misbruikt waren en noemde een aantal van daders op die ook werden aangewezen als daders door de andere getuigen.
 • De ouders van X4 bleken te wonen naast een villa waar X1 beweerde dat haar vriendin dermate misbruikt werd dat zij hieraan stierf.


Getuige X7
  
 • Geboren in 1969. Ze werd gecontacteerd door de BOB na de getuigenissen van X1.
 • Eerst ontkende ze ook maar iets te weten over de X1. Maar al snel bleek dat ze zwaar getraumatiseerd was en waarschijnlijk MPD / DID had ondergaan.
 • Nadat zij binnen gebracht werd voor een interview, begon ze te spreken over haar vader, over hoe die haar seksueel misbruikte en hoe graag hij haar zus met sigaretten verminkte.
 • Ze bevestigde vervolgens dat X1 haar beste vriendin is, dat ze wist over de seksuele relatie met Tony en dat men haar had verboden om naar de eerste verdieping te gaan van de hotelvilla van de grootmoeder van X1.
 • De interviews werden geannuleerd door de latere onderzoekers.
 • X4 identificeerde X7 als een meisje dat gedwongen werd te spelen in pedofilie filmen


Getuige Chantal S.
  
 • Geboren in 1968. Een andere vrouw die benaderd werd door de BOB na de getuigenissen van X1. Zij wist onmiddellijk waar het over ging.
 • Seksueel misbruikt door haar ouders.
 • Haar grootmoeder was een Sataniste.
 • Ze verhuisde met haar ouders naar Knokke op de leeftijd van 6 en werd soms naar de hotelvilla van de grootmoeder van X1 gebracht.
 • Hier werd ze ook seksueel misbruikt, hoewel ze het niet heeft over extreme vormen van martelingsessies die X1 regelmatig moest doorstaan.
 • Zij bevestigd dat één van de daders inderdaad de bijnaam "Monsieur" had.
 • Zij heeft gezien dat X1 werd bedreigd met een revolver door haar grootmoeder.
 • Net als X7, werd ze verboden om naar de eerste verdieping te gaan.
 • Chantal's getuigenissen resulteerde in een verbale strijd tussen haar man en haar ouders, wat haar vader deed toegeven haar naar de grootmoeder van X1 te hebben gebracht.
 • Ze heeft geprobeerd zelfmoord te plegen en werd weer opgenomen in een psychiatrische instelling.
 • X4 identificeert Chantal ook als een meisje dat gedwongen werd te spelen in pedofilie filmen.


Getuige Nathalie W.
  
 • Geboren in 1965. Met de steun van haar therapeut legde ze haar eerste getuigenis af bij de gendarmerie in februari 1996, zes maanden vóór de Dutroux-affaire. De officier die haar interviewde weigerde een proces-verbaal op te schrijven.
 • In juli 1996 vond ze twee andere gendarmeofficieren die bereid waren om mee te werken met haar. Nathalie vertelde hoe ze was verkracht door haar vader, een lid van de Rotary, sinds de leeftijd van zes. Kort daarna werd ze in het netwerk gebracht en misbruikt door vrienden van haar vader op feesten in verschillende villa's in de regio van Waterloo.
 • Toen ze 10 jaar oud was, overhandigde haar vader haar aan een prins en zijn belangrijkste adjudant, die haar naar verschillende misbruikpartijen in België brachtten. Zij bevestigt het verhaal van X1 over de club Les Atrebati, over Nihoul en Tony.
 • Op haar beurt, herkent X1 Nathalie als een meisje uit het netwerk en zij kon haar nauwkeurig plaatsen in Les Atrebati. Hoewel Nathalie aspecten van het verhaal van X1 bevestigde, was ze gemakkelijk in diskrediet gebracht door haar nieuwe ondervragers, dit omdat ze niet alleen te lijden had van extreme psychologische trauma's (MPD / DID), maar ook uit pathomimie, dat is een neiging tot zelfverminking met het oog om de rol als slachtoffer te spelen. Deze laatste psychologische eigenaardigheid lijkt voornamelijk te zijn opgedoken nadat haar oorspronkelijke interviewers werden vervangen door twee beledigende personnages (zoals dit ook gebeurde met X1).
 • Nathalie kon met deze druk niet omgaan en stopt met te getuigen in maart 1997. Nathalie werd vervolgens zwaar vervolgd voor het te hebben aangedurfd om buiten te treden met haar verhaal, misschien zelfs meer dan X1


Getuige VM1
  
 • Een ‘gangster’ die naar Neufchateau kwam in februari 1997.
 • Hij vertelde hoe hij was opgegroeid in een kindertehuis in Mont-Saint-Guibert.
 • Vanaf de leeftijd van 9 tot 13, werd hij daar regelmatig opgepikt door een lokale jonge rechter die hem naar misbruikparties bracht rond het Brussels.
 • Hij vertelde dat hij later werkte als een kind prostituee in Le Mirano, een elitaire club bezocht door een aantal van dezelfde mannen die voorkomen in de getuigenissen aangehaald door de andere slachtoffergetuigen, met inbegrip van Nihoul.
 • Binnen twee dagen na zijn zogenaamd geheime getuigenis, werd VM1 aangehouden op straat en werd hij met de dood bedreigd.
De eerste grote verandering in het onderzoek vond plaats op 14-10-1996.
Connerotte werd verwijderd als onderzoeksrechter met als reden dat hij
een geldinzameling had bijgewoond van ouders van vermiste kinderen.
Sabine en Laetitia, de meisjes die hij persoonlijk had gered uit de kerker
van Dutroux, waren er aanwezig als eregasten. De advocaten van Dutroux
en Nihoul begonnen een succesvolle procedure om Connerotte te verwijderen
met als argument dat de onderzoeksrechter niet objectief genoeg bezig was
met zijn onderzoek.

                           Rene Michaux, een van de meest incompetente politiefunctionarissen van de wereld. De
                           mislukkingen van Michaux leidde tot felle kritiek van de ouders van An Marchal, die de
                           kelder van Dutroux zelf gingen inspecteren. De ouders van Melissa Russo dienden een
                           officiële klacht in tegen hem. Toen Bourlet Michaux bekritiseerde in 2004 wegens falen
                           van het vinden van Sabine's brieven, kon Michaux alleen maar reageren door Bourlet op
                           te bellen en uit te schelden voor leugenaar. Deze intellectuele antwoorden werden al
                           snel gevolgd door bedreigingen. Michaux werd beloond met een nieuwe functie als een
                           lokale commissaris van politie.


Er bestaan verder ook beelden en getuigenissen over kinderen die op een zeer pijnlijke manier vermoord worden: het breken van armen en benen, het doorspiesen van handen en voeten, het bewerken van het lichaam met een mes, enz. en dit alles terwijl de kinderen nog leven. Meer informatie hierover vindt U op volgend adres:Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven hebben heel wat bijgedragen tot het opsporen van pedofilienetwerken. Ondanks zijn volle medewerking aan het gerecht, werd Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven gerechtelijke vervolgd wegens bezit van pedofiliefilmmateriaal. Het parket van Turnhout (strafrechter Caers) blokkeerde elke mogelijke overdracht van bezwarend materiaal dat Marcel Vervloesem aan de andere parketten en tribunalen zou kunnen overmaken. Dat de internationale politie en rechtbanken, alsook de koning zelf hebben het dossier in handen gekregen… maar nergens werd vooruitgang in deze zaak. Daaruit moet men als leek besluiten dat alles de doofpot in moet. Uit het filmpje dat hierna volgt moet men niet van een hoog intellectueel niveau zijn om goed te begrijpen waar het schoentje wringt. Voor meer informatie :

Eén van de in het filmpje aangewezen acteurs is Honorary Chairman (voorzitter) van de Bilderberggroep:


Het is dus duidelijk dat binnen de Bilderberggroep machtige mensen zitten die alles behalve menselijke bedoelingen hebben.

Abdelkader Belliraj is jarenlang een informant geweest van de Belgische Staatsveiligheid. Belliraj werd in Marokko opgepakt als leider van een terreurgroep. In België zou hij eind jaren '80 zes moorden hebben gepleegd. Hoe moet de bevolking tegenover Staatsveiligheid aankijken… en tegenover de betrokken ministers?
Hoe zit dat met de Bende van Nijvel... zit de Staatsveiligheid daar ook tussen ?
Het was duidelijk dat de Bende van Nijvel vervelende getuigen diende weg te ruimen en dat alles minitieus gepland was. Welke terroristische bende zou zo tewerk zijn gegaan ? Geen enkele.

Het gaat hier niet meer over politiek, godsdienst of
te beschermen koninklijke families... Wat deze
mensen gedaan hebben en doen is niet menselijk.
Dit is geen waanzin…
Het is gewoonweg DUIVELS.
Kan U hiermee leven ?
Ik kan het niet.
Daarom dat ik opkom om zoveel mogelijk mensen
te verwittigen om deze demonen tegen te houden.
Kunt U mij helpen deze boodschap
mee over te brengen naar het volk? 

In naam van al deze kinderslachtoffers dank ik U.